Our Blog


De goeroe van het hergebruik

De mens plundert de aarde in hoog tempo. Dat kan zo niet langer doorgaan. De grondstoffenschaarste is een groter probleem dan de klimaatverandering, zegt circulariteitsgoeroe Frans Beckers. Hergebruik van materialen is niet alleen bitter noodzakelijk, je kunt er goed van rondkomen als je het slim doet. Door Peter Bruijns.

Veel belangrijke grondstoffen raken op. Zelfs zand voor beton is schaars. Recycling staat daarom volop in de belangstelling en is allang geen geitenwollensokkenhobby meer.
De kunst is producten zo te ontwerpen dat de grondstoffen na gebruik waardevol blijven. Oude producten worden dan niet meer weggegooid, maar dienen als basis voor andere producten: de oneindige kringloop. De overheid wil dat de Nederlandse economie in 2050 volledig circulair is. “Daar is goed geld mee te verdienen”, zegt circulariteitsgoeroe Frans Beckers in Sittard.

Afval bestaat niet

We zijn het enige continent in de wereld dat geen fossiele grondstoffen meer heeft. Bijna alles is uitgeput. We zijn volledig afhankelijk van andere continenten. Amerika, Rusland en China gaan ons straks echt niet hun schaarse grondstoffen leveren.

Hij maakt zich al meer dan 20 jaar hard voor technieken om grondstoffen permanent te hergebruiken. Bij afvalverwerker Van Gansewinkel introduceerde hij de slogan ‘Afval bestaat niet’. Hij leidde er 160 cradle-to-cradle-projecten (van wieg tot wieg), waarbij alle gebruikte materialen zonder kwaliteitsverlies opnieuw kunnen worden toegepast in andere producten.
In 2012 begon hij voor zichzelf. Beckers begeleidt bedrijven bij het herwinnen van grondstoffen en het ontwerpen en maken van circulaire producten.

Alleen al in Limburg is de circulaire economie de komende jaren goed voor een extra omzet van 350 tot 500 miljoen euro, voorspelt hij. Het inzamelen, scheiden en herverwerken van grondstoffen en producten kan in Limburg 5.000 nieuwe banen opleveren, heeft hij uitgerekend.

Buiten Limburg

Beckers hielp veiligheidsschoenenfabrikant Emma bij het ontwikkelen van schoeisel dat volledig recyclebaar is, zodat het materiaal keer op keer kan worden ingezameld en hergebruikt. “En zo zijn er tientallen andere klanten. Ik adviseer nu trouwens vooral bedrijven buiten Limburg. Wat dat betreft zit ik in Sittard eigenlijk verkeerd. De cradle-to-cradle-beweging is in 2007 in Venlo begonnen, maar nu is het principe vooral opgepikt buiten deze provincie. Ik weet niet of het innovatievrees is. Ik zou het heel fijn vinden om meer in Limburg te doen.”

Voor heel veel producten is het niet eenvoudig om de grondstoffen tegen lage kosten opnieuw te gebruiken. “Werkkleding bijvoorbeeld, bestaat meestal uit katoen en polyester. Voor het hergebruik is dat een gedrocht. Recyclen kost veel energie, dat weegt niet op tegen de kosten. Ik wil naar werkkleding van één materiaalsoort, die zo ontworpen is dat je nu al weet wat je er later mee kunt doen, met behoud van waarde en kwaliteit.”

Sloopflat

Maar niet iedere vorm van hergebruik is zinvol. In Kerkrade loopt het Superlocalproject, waarbij de materialen van een leegstaande flat worden hergebruikt voor de bouw van 130 nieuwe woningen. “Ik ben er in het begin bij betrokken geweest. Het is een moedig project, maar er worden soms flauwekul dingen gedaan. Zoals van die balustrades een voetbalkooi maken. Je kunt het aluminium beter omsmelten. Het is goed als er proefprojecten zijn waar je wat van kan leren. Maar economisch gezien is het zonde van het geld. Je moet zoeken naar circulaire oplossingen die ook qua prijs kunnen concurreren.”

Recyclen komt in de praktijk nog vaak neer op downcyclen, zegt Beckers: een materiaal wordt in een volgende toepassing minder waardevol. Opgehaald plastic eindigt dan als prullenbak of bermpaaltje. “Zolang het maar meer waard is dan storten of verbranden, helpt het in de transitie, maar uiteindelijk wil je naar de situatie dat een materiaal minstens dezelfde waarde heeft. Maar daar heb je massa voor nodig”. In Nederland is dat vaak niet het geval. “De branche van de herwinning van grondstoffen is nog zo klein en versnipperd dat er geen uniforme taal wordt gesproken. Dat heeft te maken met onbekendheid en te kleine markten. We zijn er nog lang niet. In Europa wordt elk jaar 50 miljoen ton nieuwe kunststoffen op de markt gebracht. Daarvan wordt hooguit drie miljoen ton goed gerecycled. Dat heeft te maken met de complexiteit van het product, maar het komt ook omdat er geen uniforme taal wordt gesproken.”

Inspireren

Frans Beckers maakt zich grote zorgen over het gebrek aan grondstoffen in Europa. “We zijn het enige continent in de wereld dat geen fossiele grondstoffen meer heeft. Bijna alles is uitgeput. We zijn volledig afhankelijk van andere continenten. Amerika, Rusland en China gaan ons straks echt niet hun schaarse grondstoffen leveren. Daarom moeten we in Europa inzetten op urban mining: het terugwinnen van grondstoffen uit de materialen om ons heen. Je ziet nu al het grote probleem als de Chinezen stoppen met de expert van zeldzame aardmetalen. Die hebben we nodig voor elektronica en de automobielindustrie. Ook voor de energietransitie missen we de nodige grondstoffen.”

Opwarming

De grondstoffenschaarste is volgens Beckers leidend boven het klimaatprobleem. “Het klimaatprobleem is een gevolg van het ongebreidelde grondstoffengebruik. We verkwisten onze natuurlijke hulpbronnen en veroorzaken er het broeikasprobleem mee.” Hij is geen idealist. “Mijn drijfveren zijn puur economisch: Erst kommt das Fressen, und dann komtt die Moral. Van ideologie kun je niet eten. We maken altijd businessmodellen waarmee je geld verdient. Een beter milieu achterlaten is voor mij vanzelfsprekend. Daarom vind ik hergebruik van grondstoffen veel belangrijker. Dat leidt er vanzelf toe dat je het milieu beter maakt.”

 

LC Packaging en Veolia hebben hun strategische partnerschap aangekondigd met betrekking tot end-of-use-oplossingen voor flexibele transportverpakkingen

“We zijn trots om samen met LC Packaging een echt circulair programma te ontwikkelen, gericht op het optimaliseren van herstel en upcycling van flexibele verpakking na gebruik. De applicaties van Cirmar ondersteunen volledig de route naar circulaire oplossingen. Door de identificatie van een productsamenstelling, het geven van transparantie over een leveringscyclus en het visualiseren van de positieve impact van de circulaire producten en systemen van LC Packaging en de positionering van klanten op haar roadmap naar circulaire transportverpakkingen.” – Frans Beckers, Managing Partner Cirmar

Internationale flexibele verpakkingsproducent en distributeur LC Packaging en Veolia Nederland (wereldwijd leider in geoptimaliseerd resourcemanagement) kondigen vandaag een strategische samenwerking aan met het doel om reststromen van afvalstoffen gerelateerd aan flexibele verpakkingen wereldwijd te minimaliseren. De bedrijven willen een circulair programma lanceren dat gericht is op het terugwinnen en upcyclen van flexibel verpakkingsafval na gebruik. Op dit moment wordt het overgrote deel van de flexibele verpakkingen na gebruik nog verbrand of gestort.

Waarde toevoegen aan gebruikte verpakkingsproducten

Naast verpakkingsoplossingen, zoals kartonverpakkingen, jutezakken, WPP-zakken en netzakken voor de agrarische sector, heeft LC Packaging in 2018 meer dan 11 miljoen FIBC’s (big bags) gedistribueerd, waarvan een groot deel wordt geproduceerd in zijn eigen SA 8000 en ISO 14001 gecertificeerde productlocatie in Bangladesh. Omdat de vraag naar deze verpakkingsoplossingen toeneemt, heeft LC Packaging begin dit jaar zijn tweede locatie geopend. Nu China en Vietnam hun deuren hebben gesloten voor het recyclen van big bags is er echter een overschot aan gebruikte big bags op de markt waarvoor er te weinig recyclingsfaciliteiten zijn.

Eerste stappen naar een duurzame samenwerking

LC Packaging en Veolia Nederland zijn al begonnen met de implementatie van dit Circulaire Programma in een pilot met een klein aantal zeer gemotiveerde en duurzaam ingestelde klanten van LC Packaging. Wanneer deze samenwerking succesvol blijkt is het de ambitie om deze oplossing verder uit te breiden met activiteiten van nieuwe klanten, industrieën en supply chain partners die binnen de scope van het volledige flexibele verpakkingsportfolio van LC Packaging vallen. Binnen de samenwerking is Veolia Nederland verantwoordelijk voor het terughalen en recyclen van de teruggewonnen verpakkingen en de conversie ervan naar hoogwaardige samenstellingen.

Lucas Lammers, CEO LC Packaging: “Ons doel is om het afval gerelateerd aan onze verpakkingen te minimaliseren en terug te winnen. Op onze eigen productielocatie recyclen we al tot 80% van ons productieafval en met onze WorldBag reconditioneringsservice zijn we in staat om bepaalde soorten big bags tot zes keer te herstellen. De recycleerbaarheid van een verpakkingsproduct is afhankelijk van de gebruikte materialen en het ontwerp van de verpakking zelf. Maar ook van het product dat erin is verpakt en de beschikbare infrastructuur en nazorgoplossingen op de locatie waar de verpakking terechtkomt. Met ons uitgebreide netwerk in de toeleveringsketen, langdurige relaties met onze productiepartners en klanten en onze samenwerking met Veolia zien we de mogelijkheid om echt een verschil te maken.”

Roger Beuting, directeur bedrijfsontwikkeling Veolia Nederland: “De visie van Veolia is om de wereld te voorzien van resources en dit wordt deels bereikt door de productie van hoogwaardige secundaire grondstoffen uit teruggewonnen verpakkingen. Met onze technische en operationele expertise in het upcyclen van kunststofstromen, geloven we dat we door het combineren van onze krachten met LC Packaging belangrijke stappen kunnen zetten. Wanneer big bags op de juiste manier worden ontworpen, geproduceerd en behandeld zijn ze een hoogwaardig recyclebaar product en dus een duurzaam product. Het bedenken van geschikte nazorgoplossingen voor dit soort verpakkingen staat hoog op de Veolia-agenda. LC Packaging en zijn klanten kunnen ons beide leveren, waardoor het recyclen van big bags een kans wordt in plaats van een bedreiging.”

LC Packaging kiest voor Cirmar’s circulaire applicatie lijn

Cirmar – biedt applicaties ter ondersteuning van wereldwijde circulaire producten en systemen – is trots te kunnen aankondigen dat LC Packaging heeft gekozen voor de implementatie van de C_applicaties in haar uitdaging om het afval te minimaliseren en  grondstoffen die verband houden met de verpakkingsproducten op wereldschaal te behouden.

LC Packaging – internationale producent en distributeur van flexibele verpakkingen – streeft naar vermindering van de afvalproductie met 40% in 2022 en daarnaast afvalstoffen in de verpakking op wereldschaal tot een minimum te beperken. Idealiter werkend richting een afvalvrije situatie.

LC Packaging is van mening dat het bereiken van duurzame doelen, zoals de Sustainable Development Goals (VN), een ketenverantwoordelijkheid is, waarbij samenwerking tussen producenten, distributeurs en (eind-)gebruikers centraal staat. De Cirmar toepassingen vormen een integraal onderdeel van de reis naar circulaire oplossingen. Door de identificatie van een productsamenstelling, waarbij transparantie wordt gegeven over de aanvoer cyclus en door visualisatie van de positieve impact van de circulaire producten en systemen van LC Packaging om de route naar circulaire transportverpakkingen van haar klanten te realiseren.

Over LC Packaging
LC Packaging is een familiebedrijf gevestigd in Nederland, welke verpakkingen produceert en distribueert, met fabrieken voor Big Bags en kartonnen verpakkingen in Europa, Afrika en Azië. Ze hebben meer dan 95 jaar ervaring, een omzet van 181 miljoen euro in 2018 en meer dan 1.500 medewerkers. Met verkoopkantoren, fabrieken en magazijnen in 16 landen specialiseert LC Packaging zich in stipte levering uit voorraad en op maat gesneden duurzaam verpakkingsproduct aan industrie en agrarische bedrijven wereldwijd.

Over Cirmar
Cirmar is een initiatief van Ponthus en FBBasic. Samen met partners stelt Cirmar applicaties ter ondersteuning van wereldwijde circulaire producten en systemen, die naar een circulaire economie groeien, beschikbaar. Identificeren, opsporen en communiceren. Geen circulaire producten zonder circulaire systemen.