De transitie naar een circulaire economie

Wij zien de circulaire economie als een antwoord op het grondstoffenvraagstuk én als een business opportunity. Toch blijft een transitie naar een internationale circulaire economie achter op de verwachtingen. Vincent van Goethem deed voor ons partnerbedrijf Cirmar onderzoek naar hoe verschillende overheidsinstanties, ngo’s en de corporate gemeenschap nog beter kunnen samenwerken om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Onderstaand vindt u een samenvatting van zijn bevindingen. 

(Om het artikel beter te kunnen lezen, kunt u het vergroten door er op te klikken)

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *