TBI start met draagproef circulaire bedrijfskleding

Ambitie

TBI heeft de ambitie om met haar totale pakket aan werkkleding, veiligheidsschoenen en overige persoonlijke beschermingsmiddelen toe te groeien naar enkel circulaire producten in 2022. Al deze producten zullen dan zijn ontworpen en samengesteld volgens circulaire principes. Dit wil zeggen dat ze na gebruik als product, component of grondstof weer ingezet kunnen worden in soortgelijke of andere producten, zonder kwaliteitsverlies en zonder schadelijke effecten voor mens en milieu. Daarnaast betekent dit dat deze producten uiteindelijk worden samengesteld uit enkel herwonnen grondstoffen.

Vorige week zijn zo’n 20 medewerkers van TBI gestart met een draagproef voor werkkleding op basis van een circulair concept.

Samenwerking

Omdat samenwerking in de keten cruciaal is bij het toewerken naar circulaire producten en systemen, hebben TBI en Intersafe een ontwikkelplatform opgericht, waarin meerdere spelers in de keten participeren.

De deelnemende producenten van werkkleding zijn HAVEP, Schijvens en Tricorp. Al deze bedrijven hebben reeds circulaire producten in hun collectie en werken aan een constante verbetering en uitbreiding hiervan. Ook Emma Safety Footwear heeft een eerste serie circulaire veiligheidsschoenen beschikbaar en heeft de ambitie om haar totale collectie, inclusief nieuwe modellen volgens dit principe te produceren. FBBasic ondersteunt een aantal van de betrokken producenten bij de ontwikkeling van circulaire producten. Tevens verzorgen wij via onze dochteronderneming Cofa de retourlogistiek voor TBI en Intersafe.

Ook zijn de sets voor de draagproeven verstrekt in travel bags die gemaakt zijn door Cofa, uit materiaal van eerdere, uitgedragen, sets werkkleding. De travel bags zijn mede gemaakt door mensen met een arbeidsbeperking.

Materiaalpaspoort

In de ontwikkeling naar een circulair assortiment zullen alle producten uiteindelijk ook een unieke identificatie, alsmede een materiaalpaspoort krijgen, zodat een product goed te volgen is in zijn levenscyclus. Daarmee is het voor alle partijen in de keten, van producent tot drager tot recycler, duidelijk waaruit een product is samengesteld, hoe het kan worden ontmanteld en welke andere toepassingen na gebruik mogelijk zijn. Tevens is voorzien de producten via het paspoort op te nemen in een materiaalbank, zodat producenten ook zicht en grip hebben op de producten die in de markt zijn en deze uiteindelijk weer als grondstof kunnen worden ingezet.

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *